Serum vs plasma: Vad är skillnaden

13 januari 2024 Jon Larsson

Introduktion

Blod är en otroligt viktig del av vårt kroppssystem och spelar en avgörande roll för att transportera näringsämnen, syre och avfall genom kroppen. När vi pratar om blodprov kan det ibland vara förvirrande att höra termerna serum och plasma. Vad är egentligen skillnaden mellan dessa två? I denna artikel kommer vi att ge en grundlig översikt över serum vs plasma och utforska deras egenskaper, skillnader och historiska användning.

Översikt över serum vs plasma

skincare

Serum och plasma är två olika komponenter som uppstår när blodet separeras efter provtagning. Plasma är den flytande delen av blodet som innehåller röda och vita blodkroppar samt olika proteiner, enzymer, hormoner och andra ämnen som är nödvändiga för att kroppen ska fungera optimalt. Serum å andra sidan är plasma utan de koaguleringsfaktorer som normalt finns i blodet.

Typer av serum och plasma

Det finns olika typer av serum och plasma, varav några är populära för specifika ändamål. Några exempel inkluderar:

1. Fetalbovine serum: Detta serum används ofta i laboratoriet för att odla och odla celler. Det innehåller en mängd nödvändiga näringsämnen för cellerna att växa och frodas.

2. Autologt serum: Detta serum är hämtat från en persons eget blod och kan användas för att behandla olika hudsjukdomar och främja läkning av sår.

3. Blodplasma transfusion: Plasma kan doneras och användas för att ersätta förlorade vätskor eller öka nivåerna av vissa ämnen i kroppen, till exempel blodplättar vid behandling av vissa blodsjukdomar.

Kvantitativa mätningar om serum vs plasma

För att förstå skillnaderna mellan serum och plasma är det viktigt att belysa de kvantitativa mätningarna som kan göras på dessa. Plasma innehåller exempelvis högre nivåer av elektrolyter och proteiner jämfört med serum. Detta beror på att serumet saknar de koagulationsfaktorer som normalt finns i blodet.

En annan kvantitativ skillnad är att när blodet koagulerar och bildar ett blodpropp, bildas serum. Däremot kan plasma erhållas genom att tillsätta antikoagulantia under provtagningen för att förhindra blodkoagulation.

Skillnaden mellan serum och plasma

En viktig skillnad mellan serum och plasma är förekomsten av koaguleringsfaktorer i plasma. Som tidigare nämnts innehåller plasma dessa faktorer, medan serumet saknar dem. Detta gör serumet mer användbart i laboratoriemiljöer där koagulation kan störa vissa tester.

En annan skillnad är att serum kan vara mer lättillgängligt för forskare i laboratorier eftersom det inte kräver tillsats av antikoagulantia vid provtagning. På grund av detta är det möjligt att analysera och testa blodprover direkt utan att behöva vänta på att blodet ska koagulera.

Historisk genomgång av för- och nackdelar med serum vs plasma

Historiskt sett har användningen av serum och plasma varierat på grund av deras olika egenskaper och tillgänglighet. Under andra världskriget användes serum för att behandla soldater med blodförlust och brännskador. Detta berodde på att serum lättare kunde erhållas från donatorer än plasma, vilket krävde antikoagulanter och speciell hantering.

Senare, på 1950-talet, blev plasma mer populärt inom medicinen på grund av dess koagulationsfaktorer. Detta gjorde det möjligt att använda plasma för att behandla olika blodsjukdomar och andra medicinska tillstånd som kräver koagulationsegenskaper.

Sammanfattning

I denna artikel har vi gett en grundlig översikt över serum vs plasma och deras egenskaper, skillnader och historiska användning. Det är viktigt att komma ihåg att både serum och plasma har sina egna fördelar och kan användas för olika ändamål. För att förstå deras specifika tillämpningar är det viktigt att ta hänsyn till de kvantitativa skillnaderna och enskilda behov.Genom att förstå dessa skillnader kan forskare och medicinska yrkesverksamma bättre använda serum och plasma för att diagnostisera och behandla sjukdomar och förstå kroppens biokemi på en djupare nivå. Oavsett om du är intresserad av blodbiokemi eller bara vill lära dig mer om dessa kroppsvätskor, är serum vs plasma en viktig del av vår förståelse för människokroppen och dess hälsa.

FAQ

Vad är skillnaden mellan serum och plasma?

Skillnaden mellan serum och plasma är att plasma är den flytande delen av blodet som innehåller röda och vita blodkroppar samt olika proteiner och ämnen, medan serum är plasma utan de koaguleringsfaktorer som normalt finns i blodet.

Vilka typer av serum och plasma finns det?

Det finns olika typer av serum och plasma, inklusive fetalbovine serum som används i laboratoriet för cellodling, autologt serum som används för att behandla hudsjukdomar och främja läkning, samt blodplasma transfusion som används för att ersätta förlorade vätskor eller öka nivåerna av vissa ämnen i kroppen.

Hur skiljer sig serum från plasma vid blodprov?

Serum och plasma skiljer sig åt vid blodprov eftersom serum erhålls när blodet koagulerar och bildar ett blodpropp, medan plasma kan erhållas genom att tillsätta antikoagulantia för att förhindra koagulation. Dessutom saknar serum de koaguleringsfaktorer som finns i plasma.

Fler nyheter